Hapat kryesore të procedurës për marrjen e një kredie hipotekare

Më poshtë do të gjeni një udhërrëfyes të shkurtër përsa i takon hapave që do t'ju duhet të ndërrmerni dhe do të ndeshni gjatë procedurës për marrjen e një kredie per shtëpi:

Per te lexuar hapat klikoni mbi numrat.