Efiçensa e Energjisë (EE) dhe Kredia për Efiçensën e Energjisë

Shembuj kursimi të energjisë elektrike në një Apartament 105m2 të ndërtuar para viteve '90

Shembull 1: Investim në termoizolim të mureve dhe çatisë

AKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e një shtëpie të paizoluar me sipërfaqe 105 m2 12,728 kwh/vit
BMasat e efiçensës ( Vlera e investimit)
— mure anësore 48 m2
— taracë/cati 105 m2
( shtresa për termoizolim është polistiren 5 cm i trashë)
474,300 lekë
CKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e shtëpisë me sipërfaqe 105 m2, të izoluar me masat e fiçensës si më lart 10,715 kwh/vit
DKursimi vjetor i energjisë pas investimit (A – C) 2,013 kwh/vit
EKursimi vjetor në lekë (kosto) pas investimit
(D x 11.00 lekë/kwh)
22,142 lekë/ vit*
FKursimi mujor në lekë (kosto) pas investimit (E/12 ) 1,845 lekë/muaj
* Kursimi i energjisë është pothuajse 16% e faturës tuaj, për një investim prej 474,300 lekë.

Shembull 2: Investim në termoizolim të dritareve

AKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e një shtëpie të paizoluar me sipërfaqe 105 m2 12,728 kwh/vit
BMasat e efiçensës ( Vlera e investimit)
— Dritare/ vetrata 28 m2
( materiali për termoizolim është PVC , 1 kasë, 2 dopio xham)
373,800 lekë
CKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e shtëpisë me sipërfaqe 105 m2, të izoluar me masat e fiçensës si më lart 10,994 kwh/vit
DKursimi vjetor i energjisë pas investimit (A – C) 1,734 kwh/vit
EKursimi vjetor në lekë (kosto) pas investimit
(D x 11.00 lekë/kwh)
19,080 lekë/ vit*
FKursimi mujor në lekë (kosto) pas investimit (E/12 ) 1,590 lekë/muaj
* Kursimi i energjisë është pothuajse 14% e faturës tuaj, për një investim prej 373,800 lekë.

Shembull 3: Investim në ujë të ngrohtë sanitar

AKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e një shtëpie të paizoluar me sipërfaqe 105 m2 12,728 kwh/vit
BMasat e efiçensës ( Vlera e investimit)
— panel diellor 2 module x 2 m2
( sistem me qarkullim të detyruar)
140,000 lekë
CKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e shtëpisë me sipërfaqe 105 m2, të izoluar me masat e fiçensës si më lart 11,398 kwh/vit
DKursimi vjetor i energjisë pas investimit (A – C) 1,330 kwh/vit
EKursimi vjetor në lekë (kosto) pas investimit
(D x 11.00 lekë/kwh)
14,638 lekë/ vit*
FKursimi mujor në lekë (kosto) pas investimit (E/12 ) 1,220 lekë/muaj
* Kursimi i energjisë është pothuajse 11% e faturës tuaj, për një investim prej 140,000 lekë.

Shembull 4: Investim në ndriçim të brendshëm

AKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e një shtëpie të paizoluar me sipërfaqe 105 m2 12,728 kwh/vit
BMasat e efiçensës ( Vlera e investimit)
— llampa CFL ( efiçente) - 23 copë
( zëvendësimi i llampave të thjeshta me ato efiçente)
5,750 lekë
CKërkesa vjetore e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen e shtëpisë me sipërfaqe 105 m2, të izoluar me masat e fiçensës si më lart 11,083 kwh/vit
DKursimi vjetor i energjisë pas investimit (A – C) 1,645 kwh/vit
EKursimi vjetor në lekë (kosto) pas investimit
(D x 11.00 lekë/kwh)
17,823 lekë/ vit*
FKursimi mujor në lekë (kosto) pas investimit (E/12 ) 1,485 lekë/muaj
* Kursimi i energjisë është pothuajse 13% e faturës tuaj, për një investim prej 5,750 lekë.