Efiçensa e Energjisë (EE) dhe Kredia për Efiçensën e Energjisë

Rreth faqes

Kjo faqe është përgatitur nga Projekti i Efiçensës së Energjisë i Korporatës Financiare Ndërkombëtare me qëllimin e vetëm që të informojë dhe të edukojë publikun e gjerë në lidhje me Efiçensën e Energjisë dhe Kredinë për Efiçensën e Energjisë. Në vecanti, kjo faqe do të ndihmojë publikun për tu informuar me gjerësisht për:

  • Efiçensën e Energjisë (përkufizimi, përfitimet, rregullat praktike dhe masat/investimet për Efiçensën e Energjisë), dhe
  • Kredinë për Efiçensën e Energjisë (hapat kryesore, proçedurat, dokumentet e nevojshme, kostot që përfshihen, kushtet e kredisë për Efiçensën e Energjisë)

Përmbajtja e kësaj faqeje interneti mbrohet sipas ligjit për të "Drejtat e Autorit". Kjo faqe apo pjesë të saj nuk mund të riprodhohen, kopjohen apo shpërndahen pa ju referuar Korporatës Ndërkombëtare Financiare, në asnjë lloj forme apo mënyre.

IFC inkurajon leximin e informacionit të kesaj faqeje dhe autorizon përdoruesin e këtij informacioni të paraqitur në këtë faqe, të kopjojë pjesë të këtij informacioni për perdorim vetjak, jo-tregtar si dhe pa të drejtë ri-shitje, ri-shpërndarje apo krijime apo veprime të reja ku përfshihet ky informacion apo pjesë ose përmbajtje të këtij informacioni. Cdo kopjim tjetër apo veprim tjetër në lidhje me këtë informacion të paraqitur në këtë faqe interneti kërkon autorizim me shkrim nga Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC).

Informacioni i paraqitur në këtë faqe interneti jepet në mirëbesim për arsye informacioni dhe IFC, Grupi i Bankës Botërore nuk do të mbahen përgjegjës per cdo apo ndonjë pjesë informacioni të paraqitur këtu.

Kjo faqe interneti nuk nënkupton përfaqësimin e cështjeve të diskutuara në mënyrë thelbësore dhe nuk duhet përdorur si bazë për të ndërmarrë vendime tregtare. Ju lutemi drejtohuni bankave/zyrave këshillimore apo zyrave ligjore për çështje të tilla.

Gjithë informacioni dhe materialet e përdorura në këtë faqe interneti janë pronë dhe ruhen nga IFC.

© 2012 International Finance Corporation