Efiçensa e Energjisë (EE) dhe Kredia për Efiçensën e Energjisë

Njoftime

  • Tiranë, Shqipëri, 23 Maj, 2014 — Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC), pjesë e grupit të Bankës Botërore dhe Union Bank, nënshkruan sot një marrëveshje e cila parashikon një bashkëpunim për rritjen e mëtejshme të kapaciteteve vlerësuese të stafit të bankës në fushën e financimit të projekteve të eficensës së energjisë në sektorin rezidencial.[vazhdo leximin]

  • Tiranë, Shqipëri, 24 Janar, 2014 — IFC-ja, anëtare e Grupi të Bankës Botërore filloi një program keshillimi të ri për Bankën Intesa Sanpaolo në Shqipëri, në kuadër të nismës rajonale për të ndihmuar institucionet financiare të vendeve në Ballkanin Perëndimor të rrisin investimet e tyre në sektorin e energjisë së rinovueshme. [vazhdo leximin]

  • Tiranë, Shqipëri, 30 Shtator 2013 – IFC (Korporata Financiare Ndërkombëtare), anëtare e Grupit të Bankës Botërore dhe Banka Intesa Sanpaolo Shqipëri, nënshkruan një marrëveshje këshillimi për zhvillimin e mëtejshëm të ekspertizës së punonjësve të kreditimit të bankës në fushën e financimit të projekteve të energjive të rinovueshme me fokus në projektet e hidrocentraleve. Kjo iniciativë është pjesë e programit të IFC-së për të ndihmuar institucionet financiare vendase në Ballkanin Perëndimor të zhvillojnë tregun e energjisë së rinovueshme duke rritur investimet e tyre në këtë sektor. Shqipëria tashmë njihet si një vend me potencial të madh hidroenergjetik, por nuk e ka atë të zhvilluar plotësisht.[vazhdo leximin]

  • Tiranë, Shqipëri, 12 mars 2013 — IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, me mbështetjen e Qeverisë së Kanadasë, po ndihmon Bankën Credins të Shqipërisë që të zgjerojë financimet nga ana e saj të projekteve të energjisë së rinovueshme dhe të eficiencës së energjisë, duke nxitur përdorimin efektiv të burimeve dhe uljen e emetimeve të gazit serë. [vazhdo leximin]

  • Tiranë, Shqipëri, 21 shkurt 2013 - Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC), anëtare e Grupit të Bankës Botërore, sot nis trajnimin e parë në rajon në financimin e projekteve të energjive të rinovueshme për stafin e Bankës Credins në Tiranë, kurs i cili do të zgjasë gjatë tri ditëve në vijim. [vazhdo leximin]