Efiçensa e Energjisë (EE) dhe Kredia për Efiçensën e Energjisë

Furnitorët - Lista mbi produktet dhe kompanitë Efiçente të Energjisë në Shqipëri

Lista e produkteve dhe kompanive që ofrojnë masat për Eficensën e Energjisë në banesa, ofrohen për qëllime të vetme informative.

Lista është vetëm një mbledhje e emrave të kompanive me të dhëna që ato vetë kanë prezantuar/deklaruar, dhe nuk nënkupton as edhe një rekomandim nga IFC. Kompanitë në këtë listë nuk janë të akredituar apo të kualifikuar nga IFC për cilesinë e produkteve. IFC nuk merr as edhe një përgjegjësi mbi vërtetësinë apo saktësinë dhe përputhshmërinë e informacionit të paraqitur në këtë dokument.

Këtu mund të shkarkoni "Lista mbi produktet dhe kompanitë Efiçente të Energjisë në Shqipëri":