Arkiva e trajnimeve

 

2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 

Trajnimet e kryera - 2017

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359