Komitetet teknike

 

Komitetet teknike kanë në vëmendje çështjet kryesore të sektorëve të ndryshëm të industrisë bankare. Si pjesë e AAB, funksionojnë nëntë komitete teknike të cilat përbëhen nga përfaqësues të bankave anëtare. Secili prej komiteteve koordinohet nga një anëtar i personelit të Sekretariatit të Shoqatës.

Për çështjet afatshkurtra, AAB krijon grupe apo Komitete të quajtura Ad Hoc.

 

Komitetet teknike janë si më poshtë:

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359