Komiteti i Thesarit dhe Tregjeve Financiare

 

Komiteti i Thesarit dhe Tregjeve Financiare u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 24 shtator 2014.

▼▲

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359