Statistikat

 

2017
Të dhëna tremujore të paaudituara 2017

Janar - Mars

Buletinet mujore te sistemit bankar (të dhëna të paaudituara) 2017

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

2016
Të dhëna tremujore të paaudituara 2016

Janar - Mars

Prill - Qershor

Korrik - Shtator

Tetor - Dhjetor

Buletinet mujore te sistemit bankar (të dhëna të paaudituara) 2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359