Stafi i AAB

 

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359
Web: www.aab.al

 

Spiro BRUMBULLI

Sekretar i Përgjithshëm

E-mail: spiro.brumbulli@aab-al.org
Tel: +355 4 2280 372

 

Brunilda KOSTARE

Këshilltare Ligjore

E-mail: brunilda.kostare@aab-al.org
Tel: +355 4 2280 372

 

Junida TAFAJ (KATROSHI)

Oficere e Operacioneve

E-mail: junida.katroshi@aab-al.org
Tel: +355 4 2280 372

 

Eftali PECI

Specialiste e Komunikimit

E-mail: eftali.peci@aab-al.org
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359

 

 

Marsela BULKU

Asistente Administrative

E-mail: marsela.bulku@aab-al.org
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359

 

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359