Komiteti i Menaxhimit të Rrezikut

 

Komiteti i AAB-së për Menaxhimin e Rrezikut u krijua bazuar në vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së, në muajin nëntor 2016. Qëllimi kryesor i Komitetit të Administrimit të Rrezikut, është të mbështesë AAB në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar në forcimin e infrastrukturës së tregut bankar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me aktivitetin e administrimit të rrezikut.

▼▲

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359