Komiteti i Sistemeve të Pagesave

 

Komiteti i AAB-së për Sistemet e Pagesave u krijuar bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008 të Bordit Drejtues të AAB-së dhe funksionon si një strukturë e përhershme teknike. Krijimi i tij pati si objektiv promovimin e zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe ndikimin që kanë patur ato si shtylla kryesore të lëvizjes së fondeve monetare brenda vendit. Të gjitha bankat e sistemit janë anëtare të Komitetit dhe nëpërmjet organizimit në këtë forum përpiqen për të forcuar infrastrukturën e tregut financiar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me sistemin e pagesave.


(shfaq më shumë)

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359