logo

Komiteti i Sistemeve të Pagesave

Shoqata Shqiptare e Bankave

 • Rreth komitetit
 • Aktivitete

 

Komiteti i AAB-së për Sistemet e Pagesave u krijuar bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008 të Bordit Drejtues të AAB-së. Krijimi i tij pati si objektiv promovimin e zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe ndikimin që kanë patur ato si shtylla kryesore të lëvizjes së fondeve monetare brenda vendit. Të gjitha bankat e sistemit janë anëtare të Komitetit dhe nëpërmjet organizimit në këtë forum përpiqen për të forcuar infrastrukturën e tregut financiar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me sistemin e pagesave.

Një sfidë e përhershme e Komitetit mbetet minimizimi i ekonomisë informale, menaxhimi më i mirë të likuiditeteve, dhe rritja e mundësisë për përdorimin e kanaleve alternative bashkëkohore siç janë sistemet e kodifikuara.

Komiteti aktualisht funksionon nën ombrellën e AAB-së si një strukturë e përhershme teknike dhe drejtohet nga Zj. Najada Xhaxha, përfaqësuese e Tirana Bank.

 

Anëtarët e tjerë të Komitetit

 1. Z. Ilir PRIFTI përfaqësues i Alpha Bank
 2. Zj. Marseda XHUMANI, Zj. Etleva KAIKU dhe Zj. Sabrie NGJELA përfaqësuese të Banka Kombëtare Tregtare
 3. Zj. Edila LALO dhe Zj. Mariglena GJUZI përfaqësues të Credins Bank
 4. Zj. Linda JAKOVA dhe Zj. Ornela ALIMADHI përfaqësuese të Credit Agricole
 5. Zj. Ines VUCINI përfaqësuese e First Investment Bank
 6. Zj. Edlira QEVERI përfaqësuese International Commercial Bank
 7. Zj. Rudina LOLO dhe Zj. Mirela VANGJELI përfaqësuese të Intesa SanPaolo Bank
 8. Zj. Majlinda MIHO përfaqësuese NBG Bank Albania
 9. Zj. Jeta CAKA dhe Zj. Alketa SHEHU përfaqësuese të ProCredit Bank
 10. Z. Almir ZENELI përfaqësues i Raiffeisen Bank Albania
 11. Zj. Bertina HAJDINI përfaqësuese Societe Generale Albania
 12. Zj. Valbona Cucka përfaqësuese e Union Bank
 13. Z. Ermal HUSHA përfaqësues i United Bank of Albania
 14. Zj. Nevila PASHOLLI dhe Zj. Gentjana PAPAKRONI përfaqësuese të Veneto Banka

 

Aktivitete

komitete icon Revista "BANKIERI"

bankieri

aab-ankande.com

komitete icon Biblioteka eduaktive

efiçensa e energjisë (kredia)

kredia hipotekore