Komiteti i Sistemeve të Pagesave

 

Komiteti i AAB-së për Sistemet e Pagesave u krijuar bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008 të Bordit Drejtues të AAB-së dhe funksionon si një strukturë e përhershme teknike.

▼▲

Aktivitete

 

bankieri Raporti_CSR_2014
Statistikat Mujore
Statistikat 3-mujore
Raportet Vjetore

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359