Bankat anëtare

 

Banka Alpha Albania SH.A
Rruga e Kavajës
G-KAM Business Center, Tiranë,
Tel: +355 4 227 85 00
Fax: +355 4 222 72 21
E-mail: ceo-office.albania@alpha.gr@alpha.gr
www.alphabank.al

Credins Bank
Rruga "Ismail Qemali"
No. 4, Tiranë,
Tel: +355 4 2234 096
Fax: +355 42 2222 916
www.bankacredins.com

Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Rruga e Durrësit,
Godina 14 katëshe "Teknoprojekt",
P.O.Box. 128, Tiranë
Tel: +355 4 240 45 75 / 6 / 7
Fax: +355 4 240 45 58
Email: info@ubaal.com
www.uba.com.al

Banka Amerikane e Investimeve
Rruga Kavajës
Tirana Tower, Tiranë,
Tel: +355 42 258 755
Fax: +355 42 258 752
www.abi.al

Banka e Kreditit të Shqipërisë
Rruga "Perlat Rexhepi",
Al Kharafi Group Administration Building,
Kati 1& 2, Tiranë,
Tel: +355 42 272 168
Fax: +355 42 258 752
www.creditbankofalbania.com.al

Intesa Sanpaolo Bank - Shqipëri
Rruga "Ismail Qemali"
No. 27, P.O. Box. 8319, Tiranë,
Tel: +355 42 276 000
Fax: +355 42 248 762
E-mail:info@intesasanpaolobank.al
www.intesasanpaolobank.al

Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri
Bulevardi "Deshmorët e Kombit",
Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14 & 15, Tiranë
Tel: +355 42 276 702
Fax: +355 42 280 210
www.fibank.al

ProCredit Bank - Shqipëri
Rruga "Dritan Hoxha" Nd.92, H.15,
Njesia Bashkiake Nr.11,Laprakë
P.O. Box 1026, Tiranë,
Tel: +355 42 389 389
Fax: + 355 42 33 918
www.procreditbank.com.al

Banka NBG Albania Sh.A
Rruga "Dritan Hoxha", Nd.8, H1,
Njësia Bashkiake Nr.11,
Kodi Postar 1026, Tiranë
Tel: +355 42 280 000
www.nbgbank.al

Raiffeisen Bank - Shqipëri
Rruga e "Kavajës", No. 44, Tiranë
Tel. +355 4 2381 381
Fax. +355 4 2275 599
www.raiffeisen.al

Banka Kombetare Tregtare
Bulevardi "Zhan D'Ark" Tiranë
Tel: +355 42 250 955
Fax: +355 42 250 956
www.bkt.com.al

Tirana Bank
Rr. Ibrahim Rugova, Tiranë,
Tel: +355 42 277 700
Fax: +355 42 263 022
www.tiranabank.al

Banka Ndërkombëtare Tregtare
Rruga "Murat Toptani"
"EUROCOL" Center", kati i 8-të, Tiranë,
Tel : +355 4 22 56 254
Fax: +355 4 22 54 368
E-mail: info@icbank-albania.com
www.icb.al

Union Bank
Bulevardi "Zog I",
Sheshi "F. Nopca", Tiranë
Tel: +355 4 238 9111
Fax: +355 4 226 2183
www.unionbank.al

Banka Societe Generale Albania
Bulevardi "Deshmorët e Kombit",
Kullat Binjake, Kulla 1, kati 9-të, Tiranë
Tel: +355 42 280 442/3
Fax:+355 42 280 441
www.societegenerale.al

Veneto Banka
Bulevardi "Deshmorët e Kombit",
Kullat Binjake, Tiranë
Tel. +355 42 280555
Fax.+280 42 280356
e-mail: info@venetobanka.al
www.venetobanka.al

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359