Komiteti Ligjor

 

Komiteti Ligjor i AAB-së, u konceptua fillimisht si strukturë konsultative e Bordit Drejtues të dhe Asamblesë së Anëtarëve të AAB-së, por u konsolidua më pas si një tryezë e përhershme eksperience dhe debati profesional për juristët e bankave anëtare. Ky komitet u krijua zyrtarisht me vendim Nr. 5, datë 10.04.2007 të Bordit Drejtues të AAB.

▼▲

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359