Edukimi financiar

Video

 

Seria e videove “Banka Ime” në kuadër të Edukimit Financiar

Shoqata Shqiptare e Bankave paraqet serinë e videove “Banka Ime” në kuadër të Edukimit Financiar, për të rritur informacionin dhe përmirësuar zgjedhjet financiare të klientit bankar.

 

Mbroni postën tuaj elektronike
"Banka ime"
Mbroni identitetin online
"Banka ime"
Mbroni pajisjet telefonike celulare
"Banka ime"
Kartat Bankare
"Banka Ime"
Komisionet Bankare
"Banka Ime"
Sigurimi i Depozitave
"Banka Ime"
Norma e interesit dhe "formimi" i saj
"Banka Ime"
Çfarë është Kredia Hipotekare
"Banka Ime"
Kredia Konsumatore
"Banka ime"
Metodat e pagesave
"Banka ime"

 

 

 

Financimi i Agrikulturës

Financimi i Agrikulturës - janë një seri videosh të cilat eksplorojnë një sërë temash që lidhen me bujqësine, financat dhe vlerësimin e riskut për fermerët.

 

Çfarë është Kreditimi i Agrikulturës?

Në këtë video do të mësoni rreth faktorëve kryesorë që huadhënësit duhet të dinë rreth sektorit të agrikulturës dhe se si ata mund t’i marrin parasysh këta faktorë kur japin kredi për këtë sektor.

Shkarko
videon
Vlerësimi i Klienti në kreditimin i Agrikulturës

Kjo video flet për rreziqet që bankat duhet të marrin në konsideratë kur vlerësojnë segmentë të ndryshme të klientit të Agrikulturës dhe ilustron rreziqet specifike që lidhen me secilin segment.

Shkarko
videon
Çfarë duhet të shikoni gjatë visitës tuaj në fermë?

Kjo video tregon se si praktikat më të mira në Agrikulturë (GAPs) mund të përdoret nga huadhënësit gjatë vizitave në fermë për të vlerësuar kapacitetin e menaxhimit të rrezikut nga fermerët.

Shkarko
videon
Krijimi dhe përdorimi i "pasqyrave të prodhimit" për vlerësimin klientit

Kjo video tregon se si huadhënësit mund të krijojnë dhe të përdorin "pasqyra prodhimi" për të vlerësuar se si klientët janë duke menaxhuar rreziqet dhe të përdorin informacionin për të strukturuar kushtet e kredisë.

Shkarko
videon
Using activity cards for client appraisal – AMRET

This video shows you a case study from AMRET, Cambodia and illustrates how they have developed and used activity cards to appraise their clients, using duck breeding activity card as an example.

Shkarko
videon
ALES Credit Scoring Tool

This video shows an example of an automated credit assessment tool for agriculture clients using the ALES credit scoring tool developed by the Frankfurt School of Finance and Management.

Shkarko
videon
Assessing agribusiness clients

In this video you will learn what agribusiness clients are, the specific agriculture risks they face and how lenders can assess the agribusinesses ability to manage these risks.

Shkarko
videon
Assessing agribusinesses – the case of AHIBA

This video shows an example of a credit risk assessment created by Association of Honduras Bankers for banks wishing to lend to agricultural enterprises.

Shkarko
videon
Assessing producers groups

In this video you will learn what producer groups are, the specific agriculture risks they face and how lenders can assess the producer group’s ability to manage these risks.

Shkarko
videon
Price risk management

In this video you will learn what price risk is, how it affects agribusinesses and what bank’s need to know to determine the ability of agribusiness to manage price risk effectively.

Shkarko
videon
Cash flow based lending for farmers

In this video you will learn what cash flow based lending is and key factors banks need to consider when assessing and forecasting farmers’ cash flow.

Shkarko
videon
Cash flow based lending – The case of ABM

This video shows an example of the cash flow based lending product for farmers using the case of Access Bank Madagascar.

Shkarko
videon
Collateral management – The Case of NMB

In this video you will learn about how collateral management agreements can be used by banks to expand lending to farmers.

Shkarko
videon
What is Value Chain Financing – HDFC

In this video you will learn about value chain financing, using the case of milk value chain financing by HDFC bank in India.

Shkarko
videon
Low-Cost Delivery Channels

This video illustrates how low cost delivery channels can be utilized to reach agricultural clients in remote rural areas. Variety of technological innovations used by financial institutions to reach farmers are shown.

Shkarko
videon

 

Të tjera

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359