Bordi drejtues

 

Kryetar
Z. Periklis DROUGKAS
Drejtor i Përgjithshëm i Alpha Bank Albania

më shumë

 

Zv./Kryetar
Z. Silvio PEDRAZZI
Drejtor i Përgjithshëm, Intesa Sanpaolo Bank Albania

më shumë

 

Anëtar
Z. Dritan MUSTAFA
Drejtor i Përgjithshëm, Tirana Bank

më shumë

 

Anëtar
Z. Andi BALLTA
Drejtor i Përgjithshëm, American Bank of Investments

më shumë

 

Anëtar
Z. Frédéric BLANC
Drejtor i Përgjithshëm i Societe Generale Shqipëri

më shumë

 

Anëtar
Z. Bozhidar TODOROV
Drejtor i Përgjithshëm i First Investment Bank

më shumë

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359