Komiteti i Kartave

 

Në vitet 2005-2006, Visa International inicion dhe propozon, krijimin e forumit të përbashkët të bankave me qëllim parandalimin e mashtrimeve me karta nëpërmjet bashkëpunimit mes bankave, autoriteteve të ligjit dhe institucione të tjera. Në prill të 2007, me suportin e AAB-së dhe vendimin të Bordit Drejtues të AAB-së ky forum u shndrrua në Komitetin e Luftës Kundër Mashtrimeve me Karta dhe u organizua si komitet i përhershëm teknik i AAB-së.

▼▲

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359