Komiteti i Sigurisë Bankare

 

Komiteti i AAB-së për Sigurinë Fizike në Banka u krijua bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008, të Bordit Drejtues të AAB-së. Iniciativa për krijimin e këtij Komiteti erdhi si domosdoshmëri e Drejtuesve të Sigurisë së Bankave anëtare për të pasur një forum të organizuar me qëllim bashkëpunimin për rritjen e sigurisë në banka dhe mbrojtjen e klientëve e të punonjësve.

▼▲

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359