Menaxhimi & monitorimi proaktiv e mbrojtës ndaj krimit financiar

Publikuar: 28/03/2017


Ky kurs u organizua më 28 - 29 mars dhe i njohu pjesëmarrësit me përfitimet e zbatimit të një sistemi që ndihmon në parandalimin, zbulimin, matjen sasiore dhe kundërpërgjigjen ndaj kërcënimit të mashtrimeve. Gjatë trajnimit, rreth 19 pjesëmarrës nga bankat anëtare u njohën me aftësitë dhe teknikat që do të jen të vlefshme për zbutjen e rreziqeve që vijnë nga burimet e brendshme.

Kategoria:

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359