Drejtim përmes inteligjencës emocionale

Publikuar: 28/03/2017


Trajnimi u organizua më 28 – 31 mars, në bashkëpunim me AIEx. Kursi u drejtua nga trajnuesja Larissa Winter dhe ndoq nga 10 pjesëmarrës të 4 bankave anëtare, që mësuan se si të përmirësojnë Menaxhimin e marrëdhënieve ndër-personale - aftësinë për të përdorur vetëdijen për emocionet dhe emocionet e të tjerëve, për të menaxhuar me sukses ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndër-personale.

Kategoria:

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359