Menaxhimi i zhdërvjellët i projekteve

Publikuar: 22/02/2017


AAB organizoi më 22 – 24 shkurt kursin e trajnimit: " Menaxhimi i zhdërvjellët i projekteve". Trajnimi tre-ditor u drejtua nga trajnuesi Mark Engelhardt dhe u ndoq nga 6 pjesëmarrës prej 2 bankave anëtare.

Kategoria:

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359