Menaxhimi i zgjidhjes së konflikteve

Publikuar: 20/02/2017


Kursi i trajnimit u organizua më 20 – 21 shkurt. Çështjet e trajtuara ishin: Kuptimi dhe dallimi midis konflikteve të shëndetshme dhe atyre të dëmshme; Terreni i përbashkët i konfliktit; çështje faktike të përfshira në konflikt; Dëmi i shkaktuar nga konflikti dhe identifikimi i palëve në konflikt; Pozicionet në një konflikt dhe menaxhimi i tij për të arritur sukses, etj. Trajnimi u drejtua nga Mark Engelhardt dhe u ndoq nga 10 pjesëmarrës nga 5 banka anëtare.

Kategoria:

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359