Forumi i Bashkëpunimit të rajonit të Ballkani & Detit të zi

Publikuar: 01/12/2016


Rajoni i Ballkanit dhe Detit të Zi ka rëndësi të madhe për stabilitetin dhe zhvillimin e Evropës Juglindore.

Agjenda e Forumit të Bashkëpunimit të rajonit të Ballkanit dhe Deti i Zi © Zi ka për qëllim të sjellë përditësimet më të fundit të praktikave më të mira, modelet e biznesit, mjetet krijuese dhe ide të reja,.

Stabilitet | Rritje | Bashkëpunim

--

www.balkansblackseaforum.org/

Balkans BlackSea Forum 2017 Registration Fees.pdf

Balkans & BlackSea Cooperation Forum_profile_v8.pdf

Balkans & Black Sea Cooperation Forum_Sponsorship_v3.pdf

Kategoria: Evente |

 

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359