bankieri Raport Vjetor 2015
Statistikat Mujore
Statistikat 3-mujore
Raportet Vjetore

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359