bankieri Raport Vjetor 2015
Statistikat Mujore
Statistikat 3-mujore
Raportet Vjetore

Thirrje për aplikim – Dizenjim Logo

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), organizon konkursin për dizenjimin e logos së re. Logo duhet të jetë një krijim origjinal, të ketë vizibilitet të lartë dhe nëpërmjet elementëve të saj të përcjellë objektivat e krijimit të AAB-së.

Ftohen të gjithë të interesuarit të dërgojnë propozimet e tyre.

Për më tepër informacion, klikoni këtu.

×

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359