bankieri Raport Vjetor 2015
Statistikat Mujore
Statistikat 3-mujore
Raportet Vjetore

Njoftim - Shprehje interesi mbi organizimin e studimit

“Kontributi i bankave në ekonomi dhe shoqëri”

Shoqata Shqiptare e Bankave kërkon të kryejë një studim “Kontributi i bankave në ekonomi dhe shoqëri”. Studimi duhet të paraqesë një analizë të plotë dhe rigoroze, në kontributin e bankave në ekonomi dhe shoqëri.

Për më shumë informacion, lidhur me Termat e Referencës së studimit dhe afatet kohore:
vizitoni faqen.

×

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359